Handelsregister

Handelsregistret är ett nationellt register över enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Registret förs av Bolagsverket.

Även stiftelser och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet kan registreras.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för handelsregister - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.