Handpant

Handpant är en typ av säkerhet för en fordran.

Handpanträtten omfattar lösa saker (saker som kan lämnas över till panthavaren), som t ex bilar, smycken, aktier och tavlor.

Det krävs inget skriftligt pantavtal för pantsättningen. Däremot måste panten överlämnas till panthavaren, annars är pantsättningen inte giltig.

Det går också att lämna panten till någon tredje person. Men då måste denne informeras om att saken är pantsatt och att ägaren inte får råda över saken. När skulden är betald lämnas panten tillbaka till gäldenären. Vid generell pantsättning gäller panten för samtliga skulder som gäldenären har mot panthavaren.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för handpant - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.