Huvudman

1. se fullmaktsgivare.

2. myndighet som har det ekonomiska ansvaret för en viss verksamhet.

3. i en stiftelse är det någon som har rätt att utse styrelseledamöter och/eller tar ansvar för stiftelsens fortbestånd.

Se även verklig huvudman.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för huvudman - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.