Huvudman

1. se fullmaktsgivare.

2. myndighet som har det ekonomiska ansvaret för en viss verksamhet.

3. i en stiftelse är det någon som har rätt att utse styrelseledamöter och/eller tar ansvar för stiftelsens fortbestånd.

Se även verklig huvudman.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.