Hypotek

Med hypotek menas säkerhet för ett lån, i form av en panträtt. En panträtt innebär att panten (vanligen en fastighet) inte behöver lämnas till kreditgivaren, istället utfärdas ett dokument, ett pantbrev, som bevis på att egendomen är intecknad. Se även pant.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hypotek - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.