Juridik / Id-handlingar – vad vet du om dem?

Id-handlingar – vad vet du om dem?

Faktagranskad artikel

Id-handlingar är viktiga för företagare i vissa branscher. Här går vi igenom vad du bör tänka på vid kontroll av id-handlingar. 

Publicerad: 2019-03-12

Id-handlingar används för att säkerställa att en person – t ex en kund – är den som den påstår sig vara. Har du en verksamhet som kräver att du utför id-kontroller bör du därför också veta hur du ska kontrollera id-handlingarna. Skatteverket ändrar nu dessutom utseende på sina id-kort vilket innebär att de inom kort har två godkända id-kort som ser lite olika ut.

Olika id-handlingar

Skatteverket ska i dagarna byta utseende på sina id-kort, t ex ska de få en annan färg och fler säkerhetsdetaljer. Detta sker kontinuerligt även för andra utgivare av id-handlingar och ibland finns ett flertal olika id-handlingar från en och samma utgivare parallellt – men de kan se olika ut. Det du ska komma ihåg är att säkerhetsdetaljerna normalt skiljer sig åt mellan olika modeller av id-handlingar – trots att de kan ha samma utgivare.

Id-handlingens giltighet

Om du misstänker att en id-handling inte är korrekt eller att den av någon anledning är spärrad kan du kontakta utgivaren av id-handlingen för att få reda på handlingens giltighet. Glöm inte heller att jämföra namnteckningen och att kontrollera datumet på id-handlingen.

Kontrollera id-handlingen

Utöver Skatteverket så finns ett flertal utgivare av id-handlingar. Bland annat Polisen – som utfärdar både pass och nationella id-kort och det är även vanligt att banker utfärdar id-kort. Det finns olika instruktioner för varje slags id-handling för hur du ska kontrollera att id-handlingen är äkta.

För de id-kort som utfärdats av Skatteverket från 2013 och 2017 finns följande beskrivning för hur du kan kontrollera id-kortet:

  • UV-mönstret framträder med vit färg vid belysning i UV-ljus.
  • Kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet.
  • Porträtt och personnummer visas växlande i den räfflade ytan.
  • Porträtt i form av en skuggbild framträder i det klara fönstret på kortet.
  • Genomsiktshologrammet i fotografiets högra del skiftar i färg samt visar olika mönster.
  • Kortet har präglade mönster som innehåller mikrotext (lupp underlättar kontroll).

Liknande beskrivningar finns även för andra id-handlingar, men såklart med andra säkerhetsdetaljer.

Lita på kunderna

Utgångsläget ska såklart vara att man litar på sina kunder, men du bör som företagare vara medveten om att id-kapningar och bedrägerier förekommer och därför ha lite koll på hur en id-handling kan kontrolleras. I alla fall så att du kan kontrollera en id-handling vid misstanke om att något inte stämmer.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!