Insiderlagen

Insiderlagen (1990:1342) innebär att den som har insiderinformation (se insider) om ett värdepapper, inte för egen eller någon annans räkning får handla i värdepapperet förrän informationen blivit allmänt känd. All handel som sker på värdepappersmarknaden faller under lagen. Om två parter gör upp en skriftlig affär direkt med varandra, faller den dock utanför lagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för insiderlagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.