Insiderlagen

Insiderlagen (1990:1342) innebär att den som har insiderinformation (se insider) om ett värdepapper, inte för egen eller någon annans räkning får handla i värdepapperet förrän informationen blivit allmänt känd. All handel som sker på värdepappersmarknaden faller under lagen. Om två parter gör upp en skriftlig affär direkt med varandra, faller den dock utanför lagen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.