Interimistiskt beslut

Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som meddelats av domstol och som gäller från tidpunkten för beslutet till dess domstolen bestämmer annorlunda eller beslutet vinner laga kraft.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för interimistiskt beslut - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.