Jordbruksarrende

Jordbruksarrende är arrende av mark som upplåtits till brukande, dvs för att jorden ska användas och bearbetas för jordbruksändamål.

Ett avtal om jordbruksarrende ska vara skriftligt. Avtalstiden ska vara bestämd och får högst vara 25 år. Omfattar jordbruksarrendet bostad för arrendatorn ska arrendetiden vara minst fem år. Annars finns det ingen minimitid.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för jordbruksarrende - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.