Katalogskydd

Katalogskyddet är ett upphovsrättsligt skydd för en katalog, en tabell eller liknande arbete där ett stort antal uppgifter har sammanställts.

Ett sådant arbete får inte utan framställarens samtycke efterbildas förrän 10 år har gått efter det år då arbetet gavs ut. Katalogskyddet omfattar exempelvis försäljningskataloger, adresskalendrar, tidtabeller och speciella räknetabeller. Skyddet gäller själva uppställningen av uppgifterna, inte uppgifterna i sig.

Se även upphovsrätt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för katalogskydd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.