Klyvning

En fastighet kan genom klyvning delas upp i ett antal separata fastigheter. Denna åtgärd är en form av fastighetsbildning. När en fastighet har flera delägare kan vem som helst av dem ansöka om klyvning hos Lantmäteriet. För att Lantmäteriet ska bevilja en klyvning ska de nya fastigheterna vara ändamålsenliga. För skogsfastigheter innebär det att de ska vara ekonomiskt bärkraftiga. Klyvning kan vara ett instrument för generationsskifte.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för klyvning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.