Klyvning

En fastighet kan genom klyvning delas upp i ett antal separata fastigheter. Denna åtgärd är en form av fastighetsbildning. När en fastighet har flera delägare kan vem som helst av dem ansöka om klyvning hos Lantmäteriet. För att Lantmäteriet ska bevilja en klyvning ska de nya fastigheterna vara ändamålsenliga. För skogsfastigheter innebär det att de ska vara ekonomiskt bärkraftiga. Klyvning kan vara ett instrument för generationsskifte.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.