Kombination

Kombination är en form av fusion som innebär att två eller flera bolag bildar ett nytt, övertagande bolag. Bolagen kombineras i det nya övertagande bolaget. Aktiebolagslagen skiljer på två sorters fusioner: kombination och absorption.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.