Kombination

Kombination är en form av fusion som innebär att två eller flera bolag bildar ett nytt, övertagande bolag. Bolagen kombineras i det nya övertagande bolaget. Aktiebolagslagen skiljer på två sorters fusioner: kombination och absorption.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för kombination - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.