Konossement (bill of lading)

Konossement är ett fraktdokument som används vid sjötransport.

Konossementet utgör ett kvitto på mottagna varor och anger parternas rättigheter och skyldigheter i samband med transporten.

Ett konossement är ett varuvärdepapper (omsättningspapper) som kan pantsättas och överlåtas.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för konossement (bill of lading) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.