Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller när en näringsidkare säljer något på kredit till en privatperson. Lagen gäller också när näringsidkaren samarbetar med en kreditgivare och då han eller hon förmedlar krediter.

Om både köpare och säljare är näringsidkare är det lagen om

avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl som ska användas. Detsamma gäller om både köpare och säljare är privatpersoner eller om en privatperson säljer något till en näringsidkare.

Konsumentkreditlagen är tvingande, dvs parterna får inte avtala om sämre villkor för konsumenten än de som gäller enligt lagen.

Konsumentkreditlagen innehåller bland annat bestämmelser om kreditprövning, marknadsföring, kreditavtal, ränta, avgifter, dröjsmål och äganderättsförbehåll.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för konsumentkreditlagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.