Juridik / Kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt

Faktagranskad artikel

Kooperativ hyresrätt skiljer sig från bostadsrätt genom att medlemmarna inte kan sälja sina lägen­heter. Man får bara tillbaka sin insats när man flyttar. 

Publicerad: 2020-01-05

Ett exempel på kooperativ hyresrättsförening är SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) som har 89 000 medlemmar och över 8 000 lägenheter.

Mellan hyresrätt och bostadsrätt

Kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform som ligger någonstans mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. Endast bostadslägenheter får upplåtas med kooperativ hyresrätt, inte lokaler.

Kooperativ hyresrätt är i grunden en hyresrätt. Det innebär att lägenheten inte kan säljas.

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Föreningsform

Hyresgästerna tillhör en förening där ­de har inflytande över sitt boende inom ramen för föreningen. Föreningen bestämmer hyran för lägenheterna.

Föreningsformen påminner mycket om en ekonomisk förening, och många av bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar. För att räknas som en kooperativ hyresrättsförening måste föreningen ha minst tre medlemmar och hyra ut minst tre lägenheter.

Två olika modeller

Det finns två typer av kooperativa hyresrättsföreningar:

  • Ägarmodellen innebär att föreningen äger det eller de hus där lägen­heterna finns.
  • Hyresmodellen innebär att föreningen hyr lägenheter som de i sin tur upp­låter med kooperativ hyresrätt. För­eningen kan hyra hela huset av fastighetsägaren, eller vissa ­lägenheter.
Medlemsinsatser, upplåtelseinsatser och hyra

Liksom i andra ekonomiska föreningar betalar den ­koope­rativa hyresgästföreningens medlemmar en medlemsinsats. Förutom medlemsin­satsen kan föreningen ta ut en upplåtelseinsats som be­talas in i samband med att man upp­låter en hyresrätt till en medlem. Föreningen kan dock välja att endast ta ut en medlems­insats. Om hyresgästen går ur föreningen har han eller hon rätt att få tillbaka både medlems­insatsen och upplåtelseinsatsen.

En medlem som går ur föreningen ska inte ­kunna få tillbaka ett ­högre belopp från föreningen än det som han eller hon har betalat till för­eningen som medlemsinsats. Däremot kan föreningen besluta att insatserna för en inträdande medlem ska indexuppräknas.

Ombildning

Reglerna om ombildning från vanlig hyresrätt till bostadsrätt gäller även ombildning till kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen. Detta  kan du läsa om i vår bok BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR.

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!