Kreditupplysningslagen

Av hänsyn till skyddet av den personliga integriteten omges kreditinformation av regler i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Några av de viktigaste bestämmelserna i denna lag:

• Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning. Det innebär att personen ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett kreditavtal eller att det finns någon annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

• Personupplysningar på make eller maka får beställas endast då makarna gemensamt sökt kredit.

• Den omfrågade ska alltid få en kopia av upplysningen, där det bl a ska framgå vem som är frågeställare.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för kreditupplysningslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.