Kvarstad

Med kvarstad menas myndighets beslagtagande av en gäldenärs egendom. En borgenär kan begära att gäldenärens egendom beläggs med kvarstad om han misstänker att gäldenären kan komma att göra sig av med den. Kvarstaden innebär att Kronofogden efter ett beslut av tingsrätt tar hand om så mycket av gäldenärens egendom som behövs för att täcka skulden till borgenären. Gäldenären förlorar då rätten att förfoga över den egendom som kronofogden tar hand om. Exempel på tillgångar som kan tas i anspråk är medel på bankkonton eller plusgirokonton, aktier, lös egendom av skilda slag och fastigheter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för kvarstad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.