Legitimation

När en gäldenär beviljats kredit och ett skuldebrev (revers), är gäldenären skyldig att betala skulden till rätt person. Problemställningen vem som är rätt betalningsmottagare brukar kallas legitimation. I vissa fall kan dock en betalning till någon som egentligen inte hade rätt att kräva pengarna medföra att gäldenärens skuld anses ha minskat. I sådana fall krävs att gäldenären varit i god tro.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.