Legitimation

När en gäldenär beviljats kredit och ett skuldebrev (revers), är gäldenären skyldig att betala skulden till rätt person. Problemställningen vem som är rätt betalningsmottagare brukar kallas legitimation. I vissa fall kan dock en betalning till någon som egentligen inte hade rätt att kräva pengarna medföra att gäldenärens skuld anses ha minskat. I sådana fall krävs att gäldenären varit i god tro.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för legitimation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.