Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Likvidator

Person med uppgift att avveckla ett aktiebolag.

Likvidatorn utses av Bolagsverket eller i vissa fall av tingsrätten. Likvidatorn övertar styrelsens och vd:s funktioner och har som huvuduppgift att slutföra likvidationen.

I vissa fall kan fler än en likvidator utses.

I likvidatorns arbete ingår uppgifter som att kalla på okända borgenärer, sälja ut bolagets egendom och betala bolagets skulder.

Likvidatorns slutredovisning lämnas till bolagets revisorer, som inom en månad ska lämna en

revisionsberättelse kring likvidationen. Bolagets likvidation slutförs genom att likvidatorn framlägger slutredovisningen och revisionsberättelsen på en bolagsstämma. På motsvarande sätt görs likvidation av en ekonomisk förening.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för likvidator - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.