Limitränta

Limitränta är den avgift som en gäldenär betalar för rätten att disponera ett visst kreditbelopp (vanligen en kontokredit).

Limitränta utgår normalt med en viss procent på det beviljade kreditutrymmet. På den del av krediten som faktiskt utnyttjas betalar gäldenären kreditränta.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för limitränta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.