Makroekonomi

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som behandlar den övergripande utvecklingen i ekonomin.

Centrala frågor är bland annat vad som påverkar arbetslösheten och inflationen, vad som styr konjunktursvängningarna och vilka finans- och penningpolitiska åtgärder som kan vidtas för att påverka dessa faktorer.

Inom makroekonomin undersöks även länders växelkurssystem, vad som bestämmer växelkursens nivå samt betalningsbalansen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för makroekonomi - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.