Mark

En fastighet som är obebyggd består av endast marken, möjligen med markanläggningar på.

I redovisningen bör man skilja mellan mark, byggnader, markinventarier, markanläggningar och byggnadsinventarier.

I balansräkningen bör mark bokföras under en egen post, eftersom mark inte skrivs av till skillnad från t ex byggnader.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för mark - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.