Markinventarier

Inom redovisning är ett markinventarium en markanläggning eller del av en markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten.

Som markinventarier räknas också ledningar samt stängsel och liknande avspärrningsanordningar. En ledning för vatten, avlopp, el, gas eller liknande är ett markinventarium i den omfattning ledningen tillgodoser verksamheten. En sådan ledning räknas i sin helhet till markinventarier om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar avser näringsverksamheten.

Markinventarier skrivs av enligt vanliga regler, dvs utifrån inventariets beräknade ekonomiska livslängd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för markinventarier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.