Markinventarier

Inom redovisning är ett markinventarium en markanläggning eller del av en markanläggning som är avsedd att tillsammans med inventarier användas i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten.

Som markinventarier räknas också ledningar samt stängsel och liknande avspärrningsanordningar. En ledning för vatten, avlopp, el, gas eller liknande är ett markinventarium i den omfattning ledningen tillgodoser verksamheten. En sådan ledning räknas i sin helhet till markinventarier om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar avser näringsverksamheten.

Markinventarier skrivs av enligt vanliga regler, dvs utifrån inventariets beräknade ekonomiska livslängd.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.