Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som, förutom marknadsföringsmål, handlägger mål och ärenden enligt bland annat konkurrenslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare, produktsäkerhetslagen, konsumentförsäkringslagen och konsumentkreditlagen. Marknadsdomstolen består av en ordförande och en vice ordförande samt fem ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden och en av ledamöterna är jurister med domarerfarenhet. De andra ledamöterna är ekonomiska experter.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.