Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som, förutom marknadsföringsmål, handlägger mål och ärenden enligt bland annat konkurrenslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare, produktsäkerhetslagen, konsumentförsäkringslagen och konsumentkreditlagen. Marknadsdomstolen består av en ordförande och en vice ordförande samt fem ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden och en av ledamöterna är jurister med domarerfarenhet. De andra ledamöterna är ekonomiska experter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Marknadsdomstolen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.