Mellandom

En mellandom är ett delavgörande i ett domstolsmål. I vissa tvister kan det finnas en juridisk knäckfråga som kan avgöra hela målet. Då kan parterna begära att domstolen ska avgöra den frågan innan man tar itu med resten av målet. Ett sådant delavgörande kallas för mellandom. Först sedan mellandomen har vunnit laga kraft kan domstolarna pröva hur man ska döma i målet mellan parterna.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.