Mellandom

En mellandom är ett delavgörande i ett domstolsmål. I vissa tvister kan det finnas en juridisk knäckfråga som kan avgöra hela målet. Då kan parterna begära att domstolen ska avgöra den frågan innan man tar itu med resten av målet. Ett sådant delavgörande kallas för mellandom. Först sedan mellandomen har vunnit laga kraft kan domstolarna pröva hur man ska döma i målet mellan parterna.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för mellandom - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.