Ordförklaring för mertid

Med mertid avses abetstid som en deltidsanställd arbetar utöver ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet. Allmän mertid får tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår. Arbetsgivaren kan få tillstånd att lägga ut mertid genom dispens hos Arbetsmiljöverket. Denna mertid kan vara högst 150 timmar per år utöver den allmänna mertiden. Se även nödfallsmertid.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för mertid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.