Minoritetsrevisor

En minoritetsrevisor är en revisor som utses av länsstyrelsen på begäran av en aktieägarminoritet eller en minoritet medlemmar i en ekonomisk förening, och som har samma uppdrag och rapporterar på samma sätt som den stämmovalde revisorn. Kallas även medrevisor.

En aktieägare eller en medlem i en ekonomisk förening kan föreslå att en minoritetsrevisor ska utses av länsstyrelsen. Förslaget ska läggas fram på en bolagsstämma/föreningsstämma där revisor ska utses. Om förslaget får stöd av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier/röstberättigade eller minst en tredjedel av de aktier/röstberättigade som är företrädda/närvarande på stämman ska länsstyrelsen utse en minoritetsrevisor. Länsstyrelsen ska först kontakta styrelsen.

Minoritetsrevisorn ska tillsammans med den eller de ordinarie revisorerna vara med vid revisionen. Han eller hon tjänstgör till och med nästföljande ordinarie stämma. Systemet med minoritetsrevisor gör att en tillräckligt stor minoritet aktieägare/medlemmar kan få en speciell insyn i bolaget/föreningen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för minoritetsrevisor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.