Monopol

Monopol är en marknadsform som innebär att en aktör (eller en sammanslutning av aktörer) är ensam på en marknad och därmed kan bestämma priserna.

Man skiljer mellan:

• legala monopol, som kännetecknas av att statsmakterna har gett ett företag ensamrätt att bedriva verksamhet på en marknad. Exempel: Systembolaget och Svenska Spel.

• naturliga monopol, som enbart förekommer inom områden som är beroende av infrastruktur för sin produktion. För att få ha ett naturligt monopol krävs dessutom att kostnaden blir lägre om ett istället för flera företag utför och erbjuder varan eller tjänsten. Exempel: fjärrvärmedistribution och distribution på elnätet.

• faktiska monopol, som inte kan räknas till ovanstående kategorier. Exempel: sockertillverkningen i Sverige och svenska hamnstuveriföretag.

Se även oligopol och monopolistisk konkurrens.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för monopol - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.