Vad är monopolistisk konkurrens?

Monopolitisk konkurrens är en marknadsform som kännetecknas av att det finns ett antal aktörer på marknaden, som erbjuder en liknande produkt.

Som exempel kan nämnas jeanstillverkare och läsktillverkare. Företagen har en viss monopolkaraktär och kan till viss del bestämma priserna, men påverkas ändå av de andra företagens marknadsföring, prissättning mm. Jfr monopol och oligopol.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Vad är monopolistisk konkurrens? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.