Juridik / Montera solcellspaneler utan bygglov

Montera solcellspaneler utan bygglov

Faktagranskad artikel

Från och med den 1 augusti 2018 behöver man inte längre ha bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. 

Publicerad: 2019-03-12
Måste följa byggnadens form

Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov krävs i vissa fall

Bygglov kommer dock även i fortsättningen att krävas om det gäller byggnader (eller områden) som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstärlig synpunkt. Eller om det är ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!