30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Juridik / Montera solcellspaneler utan bygglov

LEI-koder för värdepappershandel

Från och med den 1 augusti 2018 behöver man inte längre ha bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. 

Publicerad:
Måste följa byggnadens form

Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov krävs i vissa fall

Bygglov kommer dock även i fortsättningen att krävas om det gäller byggnader (eller områden) som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstärlig synpunkt. Eller om det är ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.