Muuntlig fullmakt

En muntlig fullmakt är en fullmakt som lämnas muntligen genom att man talar om för fullmaktshavaren, motparten eller någon utomstående att fullmaktshavaren får företräda huvudmannen i vissa angelägenheter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för muntlig fullmakt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.