Negativ avtalsbindning

Negativ avtalsbindning är en metod att sluta avtal som går ut på att ge anbud som är bindande om mottagaren inte aktivt säger ifrån. Det är normalt inte tillåtet att använda negativ avtalsbindning. Det finns dock vissa undantag. Tidningsföretag och försäkringsbolag får skicka ut fakturor till kunder när deras prenumerationer löper ut respektive när försäkringarna måste förnyas. Kunden kommer då oftast ur avtalet genom att låta bli att betala.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.