Nettning

Inom värdepappershandel innebär nettning att den som tidigare köpt en viss termin, säljer motsvarande termin till rådande marknadspris. På motsvarande sätt kan den som tidigare sålt en termin i stället köpa en termin i samma serie. På detta sätt åstadkommer man en rätt att såväl köpa (köptermin) som sälja (säljtermin) samma egendom, men till olika kurser. Man kan på detta sätt låsa en vinst eller förlust vid en viss nivå. Vinsten/förlusten består i skillnaden mellan det pris man betalat vid köpet och den ersättning man fått vid försäljningen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för nettning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.