Nettoprisindex

Nettoprisindex är ett index som visar de genomsnittliga prisförändringarna för den inhemska privata konsumtionen och som är rensat från de prispåverkande effekterna av förändrade indirekta skatter och olika subventioner. Nettoprisindex är ett sätt att försöka mäta den underliggande inflationen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för nettoprisindex - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.