Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Ordförklaring för not

Med not menas i redovisningssammanhang oftast tilläggsupplysningar i årsbokslut eller årsredovisningar.

Tilläggsupplysningar är olika slags information som kompletterar siffrorna i balans- och resultaträkningar. Upplysningarna lämnas oftast i notform, och kallas därför ofta för noter.

Juridik - Ordförklaring för not - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.