Ordförklaring för not

Med not menas i redovisningssammanhang oftast tilläggsupplysningar i årsbokslut eller årsredovisningar.

Tilläggsupplysningar är olika slags information som kompletterar siffrorna i balans- och resultaträkningar. Upplysningarna kan lämnas som textstycken som kallas noter eller (om det blir bättre för överskådligheten) direkt i balans- eller resultaträkningen. 

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för not - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.