Ocker

Ocker innebär att utnyttja någons trångmål, oförstånd eller beroendeställning för att bereda sig ekonomisk förmån, t ex genom oskäliga avtalsvillkor.

Ocker är straffbart enligt Brottsbalken (1962:700) 9 kap 5 § och kan leda till böter eller till fängelse i högst två år.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för ocker - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.