Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en upphandling (större inköp) som görs av det offentliga, som stat och kommun.

När statliga och kommunala myndigheter ska upphandla produkter och tjänster måste de följa lagen om offentlig upphandling. Lagen ska säkerställa att myndigheters inköp görs på affärsmässiga villkor samt skapa effektiv konkurrens. Detta innebär bland annat att myndigheter måste begära in anbud från flera leverantörer innan de ingår avtal och att leverantörerna ska behandlas lika.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för offentlig upphandling - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.