Offshore

Offshore har flera betydelser:

1. finans- eller bankverksamhet som bedrivs i ett land men som saknar egentlig anknytning till detta land eller dess näringsliv.

2. offshore-industri, verksamhet utanför ett lands kust för utvinning av bl a olja och gas.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.