Optionsfond

Optionsfonder hör till kategorin aktiefonder och är fonder som i de flesta fall investerar i köpoptioner med ca ett års löptid (löptiden varierar mellan olika fonder). För att inte riskera hela fondvärdet placerar fonden även en del pengar direkt i olika värdepapper, främst i aktier.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för optionsfond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.