Orderskuldebrev

Orderskuldebrev är en form av löpande skuldebrev som är ställt till viss person eller order. Man namnger alltså borgenären och gör tillägget eller order. Om borgenären överlåter orderskuldebrevet, skriver han eller hon dit sitt och övertagarens namn. Det är det som är order. Den som övertar ett orderskuldebrev måste bevisa att han är rätt betalningsmottagare genom en sammanhängande kedja av överlåtelser mellan den förste borgenären fram till honom själv.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.