OTC

OTC betecknar sådan handel och sådana marknader som kännetecknas av att affärerna görs upp direkt mellan två aktörer. Exempel på sådana OTC-marknader är avistamarknaden för valuta och OTC-marknaden för icke-standardiserade derivatinstrument.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för OTC - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.