Ordförklaring för pant

Pant är en sak, ett värdepapper eller något annat, som lämnas som säkerhet för en fordran.

En panthavare är den som har tagit emot en pant. Detta är vanligtvis borgenären, men det kan också vara någon annan. En pantsättare är den som äger det som pantsatts. Vanligtvis är detta gäldenären men det kan också vara någon annan.

Själva pantsättningen består av två moment:

• För det första måste det finnas en fordran som säkerheten ska gälla för, dvs ett fordringsavtal.

• För det andra ska ett pantavtal träffas, dvs ett dokument som säger att panten är lämnad som säkerhet för en fordran.

Om gäldenären inte betalar sin skuld, kan borgenären sälja panten för att få betalt för sin fordran. Blir det något över ska borgenären betala överskottet till pantsättaren.

Det finns olika former av pant:

Handpant, som omfattar lös egendom.

• Underpanträtt, som används då det handlar om fast egendom (fastighetsinteckning) eller om lös egendom av större storlek, som exempelvis fartyg eller flygplan.

När ett företag pantsätts kallas det företagsinteckning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för pant - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.