Ordförklaring för patent

Innebär att patenthavaren får en ensamrätt att använda det han eller hon patenterat.

Det någon har patent på får ingen annan yrkesmässigt

• tillverka

• sälja, hyra ut eller liknande

• använda.

Patenthavaren kan naturligtvis ge sitt samtycke till andra att använda uppfinningen. Det gör patenthavaren lämpligast genom att upprätta ett licensavtal där man reglerar vilken rätt som licenstagaren ska ha att använda uppfinningen.

Ansökan om patent lämnas till Patent- och registreringsverket (PRV).

En uppfinning måste väsentligen skilja sig från vad som tidigare varit känt för att man ska kunna få patent. Varje liten förbättring av en uppfinning kan alltså inte läggas till grund för ett nytt patent. Kravet på väsentlig skillnad kallas uppfinningshöjd. Bedömningen är tänkt att vara objektiv. Om det var lätt för en fackman att vid tiden för ansökan komma på förbättringen har uppfinningen inte uppfinningshöjd. Skulle PRV senare komma på att uppfinningen inte nådde upp till uppfinningshöjd kan ett meddelat patent återkallas.

Uppfinningen ska kunna användas industriellt. Ordvalet är något vilseledande. Det man söker patent på måste inte användas inom industrin. Med industriellt menas bara att uppfinningen ska vara av teknisk karaktär och att den ska ha en reproducerbar teknisk effekt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för patent - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.