Ordförklaring för penningpolitik

De politisk-ekonomiska åtgärder som påverkar penningvärde, penningförsörjning och räntenivå i ett land. Ansvarig för penningpolitiken i Sverige är Riksbanken och målet är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde".

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.