Ordförklaring för pensionsstiftelse

 

En stiftelse som grundats av arbetsgivaren och vars ändamål uteslutande är att trygga utfästelse om pension till anställda och/eller deras efterlevande.

Regler om pensionsstiftelser finns i tryggandelagen. Alla arbetsgivare, oavsett företagsform, har rätt att bilda en pensionsstiftelse, men avsättningar kan endast göras för anställda.

En pensionsstiftelse är en egen juridisk person, och står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte. Stiftelsen ska ha en styrelse till vilken arbetsgivaren och berörda anställda ska välja lika många ledamöter. Om stiftelsen tryggar utfästelse till person som enligt tryggandelagen anses ha bestämmande inflytande över arbetsgivaren ska länsstyrelsen dessutom utse en utomstående ordförande.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för pensionsstiftelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.