Ordförklaring för personbil

I momssammanhang menas vanlig personbil samt lastbil med skåpkarosseri och buss, om totalvikten är högst 3 500 kg. Som personbil räknas inte lastbil med skåpkarosseri om lastbilens förarhytt är en separat karosserienhet. På inköp av en personbil får moms lyftas bara av om bilen används för yrkesmässig personbefordran, bilskoleverksamhet, försäljning eller uthyrning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för personbil - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.