Ordförklaring för plusgiro

Ett system som administreras av Nordea för överföring av betalning mellan olika konton.

På fakturor anges vanligen både plusgirokonto och bankgirokonto.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.