Ordförklaring för post för post-principen

redovisningsprincip som innebär att de olika delposterna bland tillgångarna och skulderna ska värderas var för sig. Denna princip kallas även entry by entry valuation. Med delposter menas t ex att varje fordran som ingår i posten kundfordringar eller varje maskin som ingår i posten maskiner och andra tekniska anläggningar, ska värderas separat. Post för post-principen gäller inte alltid. I vissa fall är det tillåtet med kollektiv värdering av exempelvis varulager (homogena varugrupper). Ett annat exempel är när företaget har placerat ett likviditetsöverskott i ett antal börsnoterade aktieslag i syfte att sprida riskerna.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för post för post-principen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.