Ordförklaring för prejudikat

Ett tidigare avgörande i en viss rättsfråga, vanligtvis från en högre rättsinstans. I praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor. Dock är inte andra domstolar enligt lag bundna att följa prejudikaten.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.