Ordförklaring för premieobligation

obligation som ges ut av staten och som innebär att innehavaren av premieobligationen lånar ut pengar till staten under obligationens löptid. Obligationens nominella belopp återbetalas i samband med att Riksgäldskontoret löser in premierna på lånets slutdag. Premieobligationernas löptid är mellan 4 och 10 år. Premieobligationer ger inte någon avkastning i form av ränta, utan avkastningen betalas i stället ut i form av vinster enligt en för varje lån gällande vinstplan. Dragningar görs i regel tre gånger per år och vinsterna varierar från 100 kr till 1 milj kr. Vinsterna är skattefria.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för premieobligation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.