Ordförklaring för premiepension

Pensionsdel som ingår i den allmänna pensionen och som grundas på den sammanlagda livsinkomst en person har.

Premiepensionen är ett så kallat premiereservsystem. Det innebär att de pengar som avsätts till premiepensionen inte betalas ut till dagens pensionärer utan sparas för att användas när man själv går i pension. Pengarna placeras i värdepappersfonder som man själv väljer. Till premiepensionen betalas varje år en avgift på 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten (för 1995–1998 var avgiften 2 procent). Premiepensionen kan tas ut tidigast vid 61 års ålder. Pensionen betalas alltid ut livsvarigt.

Se även garantipension och inkomstpension.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för premiepension - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.